Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 16-1-2020

Op 5 januari 2020 heeft de laatste viering in de Antonius van Paduakerk te Winssen plaatsgevonden.
Tijdens deze viering is de kerk aan de eredienst onttrokken.
Op deze pagina vindt u alle informatie omtrent het verloop van de sluiting.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen de voor de verschillende geloofs-gemeenschappen opgegeven misintenties voortaan worden samengevoegd in één enkel overzicht. Dit betekent dus dat er in ál onze kerken voor álle intenties zal worden gebeden. Wat dit betreft maakt het voor u straks dus geen enkel verschil meer welke kerk u bezoekt. Ook dit is weer een klein bouwsteentje in het proces van samenwerking! De enige uitzondering op deze regel zijn - met het oog op de te verwachten hoeveelheid intenties - de vieringen met Kerstmis en Pasen en de viering van Allerzielen.

Met een vriendelijke groet.
Bestuur parochie H. Johannes XXIII