Mede-parochianen,

Zoals bekend zal op zondag 5 januari aanstaande de H. Antonius van Paduakerk te Winssen worden gesloten en tevens aan de eredienst onttrokken. Met andere woorden: vanaf dat moment zullen er geen kerkelijke vieringen meer kunnen plaatsvinden, in welke vorm dan ook.

Het parochiebestuur, de pastoraatgroep en de contactraad van de geloofsgemeenschap Winssen zijn met diverse vrijwilligers druk bezig met alle noodzakelijke voorbereidende werkzaamheden. De sluiting van de kerk is voor velen een ingrijpend en pijnlijk gebeuren, en het is dus mede daarom van het grootste belang dat dit alles op een goede en waardige wijze gestalte krijgt.

We hopen dat velen van u - ook van buiten Winssen! - op zondag 5 januari aanwezig zullen zijn. Hetzelfde geldt voor zaterdag 4 januari. De kerk zal die dag vrij toegankelijk zijn tussen 10.00 en 16.00 uur. Wie de behoefte voelt kan dus binnenkomen, rondlopen, mijmeren, herinneringen ophalen... Tevens zullen filmpjes en foto’s worden getoond van kerkelijke gebeurtenissen uit het Winssense.

U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,
Bestuur parochie H. Johannes XXIII