Het parochiebestuur en de pastoraatsgroep van de R.K. parochie H. Johannes XXIII hebben zich gebogen over de toekomst van de parochie (Winssen, Ewijk, Beuningen en Weurt). De reden hiervoor is dat er sprake is van terugloop op drie vlakken: kerkbezoek, vrijwilligers en financi├źn. Dit noodzaakt tot maatregelen, waaronder het voornemen om de kerk in Winssen te sluiten aan het begin van het komende jaar 2020.

Het parochiebestuur wil het voornemen van sluiting van de kerk in Winssen graag toelichten in een openbare bijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden op:

26 juni om 20.00 uur in de H. Antonius van Padua kerk in Winssen

Tijdens deze bijeenkomst wordt de achtergrond van het voornemen toegelicht. Onderaan deze pagina vind u een link naar een toelichting over dit voornemen.

Ook willen het parochiebestuur en de pastoraatsgroep deze avond graag in gesprek over de toekomst van het pastorale werk in de parochie, de voorbereidingen van de sluiting van het kerkgebouw en de herbestemming van de kerk. Verder is er gelegenheid om uw interesse aan te geven voor deelname aan een klankbordgroep over deze zaken.

Voorafgaand aan de bijeenkomst van 26 juni wordt vanaf 18.30 uur facultatief een rondleiding gehouden voor belangstellenden in de dorpsboomgaard, het kerkhof met de oude toren, de muziekkoepel en de kerk. Tijdens deze rondleiding worden belangstellenden geïnformeerd over kerk en omgeving.

Namens het parochiebestuur H. Johannes XXIII, 8 juni 2019