Onze Geloofsgemeenschap in Weurt is een levende gemeenschap die door veel vrijwillig(st)ers gedragen wordt. Mensen die zich belangeloos inzetten en daarbij ook nog heel enthousiast zijn. Een grote groep mensen zijn er erg druk mee, ieder op zijn eigen manier in zijn groep, om zorg te dragen dat de Weurtse geloofsgemeenschap blijft bloeien.

In de kerk, waar de pastor, geassisteerd door de kosters, acolieten en lectoren, het Andreaskoor, Our Choice met tekstgroep en de kindvriendelijke viering, de eucharistievieringen verzorgen.

Daarbij de bloemendames die bij ieder viering zorgen dat er weer nieuwe verse bloemen op de altaren staan en de dame die de kerk schoon houdt.

Ook rondom de kerk wordt door de hoveniers veel werk verricht op de begraafplaats en het urnenveld. In weer en wind zijn deze mensen altijd paraat om het kerkhof er netjes uit te laten zien.

In de pastorie zijn ook veel mensen actief om verschillende activiteiten te verrichten. De gastdames en heren, de drukkers en de typistes van het Andreasblad en de kinderen en volwassenen die het Andreasblad en het Rondom Johannesblad rond brengen.

Dan zij er nog verschillende werkgroepen die zich bezig houden met liturgie, de communie en kerkbalans.

Allemaal mensen die het fijn vinden om bezig te zijn voor onze geloofsgemeenschap.

Op donderdag 30 november vieren wij in de kerk om 19.00 uur het St. Andreas feest. Andreas de patroonheilige van onze kerk. Daarna zal er in de pastorie een gezellig samen komen zijn voor al die vrijwilligers die, zoals boven genoemd, zich belangeloos in zetten voor onze geloofsgemeenschap. Met koffie, een drankje en een hapje.

De contactgroep nodigt iedereen, jong en oud uit, die zorgdragen voor onze geloofsgemeenschap om gezellig met ons te proosten op een mooie toekomst samen.

Tijdens deze avond zullen er weer twee mensen verrast worden met het opspelden van het Andreaskruisje, een extra blijk van waardering voor hun inzet van vele jaren voor onze geloofsgemeenschap.

De contactgroep
H. Andreas te Weurt