Dit jaar is er weer één gemeenschappelijke inschrijving voor de vier geloofsgemeenschappen. Ook de voorbereiding aan de hand van een project gebeurt gezamenlijk.

Omdat het Vormsel tegenwoordig eens in de twee jaar wordt toegediend, staat het weer open voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool. Alle inlichtingen over de opzet van de Vormsel voorbereiding krijgen ouders en kinderen tijdens de informatieavond op 11 september in de pastorie, Dorpssingel 2 in Beuningen. Daar kunnen de kinderen zich ook inschrijven. De avond begint om 19.00 uur.

Het thema van dit jaar is "Samen op weg". Gezien de toenemende samenwerking van de verschillende geloofsgemeenschappen een zinnige titel.