Alle tarieven zijn inclusief btw.
Kerkelijke diensten
Gebedsintenties (ongeacht het aantal personen) 11,00
Doopviering 50,00
Huwelijksviering 370,00
Huwelijksviering buiten de Geloofsgemeenschap (excl. reiskosten) 370,00
Jubileumviering 280,00
Uitvaart
Uitvaart incl. avondwake, koor, begrafenis of crematie 450,00
Uitvaartdienst in crematorium of afscheidshuis 300,00
Uitvaartdienst in crematorium of afscheidshuis incl. avondwake 400,00
Avondwake 150,00
Begeleiding naar crematorium zonder uitvaartdienst 200,00
Absoute op begraafplaats zonder uitvaartdienst 68,00
Absoute in crematorium zonder uitvaartdienst 68,00
Begraafplaats
Graf delven
Enkel graf 388,00
Dubbel graf 436,00
Enkel graf
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 20 jaar 970,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar 485,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 5 jaar 264,00
Dubbel graf
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 20 jaar 1.185,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar 592,50
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 5 jaar 328,50
Kindergraf
Grafrechten incl. onderhoudsbijdrage 20 jaar 453,00
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar 226,50
Verlenging incl. onderhoudsbijdrage 5 jaar 122,50
Urnengraf
Urnengraf enkel incl. onderhoudsbijdrage 20 jaar en excl. afdekplaat 920,00
verlenging incl. onderhoudsbijdrage 10 jaar 460,00
verlenging incl. onderhoudsbijdrage 5 jaar 250,00
Urnenkapel Beuningen, Weurt, Winssen en Ewijk
1 asbus 20 jaar 800,00
1 asbus 10 jaar 565,00
1 asbus 5 jaar 375,00
2 asbussen 20 jaar 1070,00
2 asbussen 10 jaar 850,00
2 asbussen 5 jaar 565,00
Bij verlenging asbussen met een termijn van 5, 10 of 20 jaar wordt bovenstaand tarief gehanteerd.
In Beuningen afdekplaat en bronzen vaasje: € 102,00.
Plaatsen urn in bestaand graf 50,00
Plaatsen urn in een bestaand urnengraf 50,00
plaatsen urn in een bestaande nis in een urnenmuur 50,00
Ruimen graf (dient betaald te worden tezamen met de grafrechten) 200,00
Verstrooien as op strooiveld 50,00
Bij overlijden van partner 1 sluit men een contract voor een enkel graf.
Bij overlijden van partner 2 vervalt het contract, en wordt het resterende bedrag terugbetaald.
Er wordt dan een nieuw contract gesloten voor een dubbel graf.