Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 21-03-2019

Het parochiebestuur en de pastoraat­sgroep zijn voornemens de kerk in Winssen te sluiten.
Op deze pagina vindt u alle informatie over de voorgenomen sluiting.

De pastores

Ruud Roefs
en
Harry van Dooren

hopen op zondag 7 juli aanstaande hun

zilveren priesterjubileum
te vieren.

Het parochiebestuur nodigt u uit
tot het bijwonen van een

feestelijke jubileumviering
in de Corneliuskerk
Dorpssingel 1 te Beuningen,
aanvang 10.30 uur.

Aansluitend vindt in de kerk de receptie plaats.

U bent van harte welkom.

In plaats van een cadeau stellen beide jubilarissen een bijdrage op prijs om de Mariakapel van de Corneliuskerk overdag permanent toegankelijk te maken. Hiertoe wordt tijdens de viering gecollecteerd.