Op de website van de H. Johannes XXIII parochie voor de dorpen van de gemeente Beuningen.

Hier vindt u:

Parochieblad

datum: 21-03-2019

Het parochiebestuur en de pastoraat­sgroep zijn voornemens de kerk in Winssen te sluiten.
Op deze pagina vindt u alle informatie over de voorgenomen sluiting.

Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild,
die het gewaagd heeft onze hand te vragen;
die ons uit angst en doem heeft weg getild
en ons tot hier op handen heeft gedragen;
Hij die verlangen wekt, verlangen stilt,
vrees niet, Hij gaat met ons een weg van dagen.
(Huub Oosterhuis)

Op 1 april j.l. woonde ik al weer 5 jaar in Druten. Ik vond er fijne woonruimte in één van de mooie appartements­gebouwen aan de dijk en kwam door deze verhuizing vanuit Brabant terug naar mijn geboortedorp. Vanwege gezondheidsproblemen moest ik eerder stoppen met mijn werkzaamheden als pastoor in het bisdom Breda, maar gelukkig ben ik nog steeds goed in staat om als emeritus pastoor in verscheidene kerken tussen Maas en Waal voor te gaan in eucharistie­vieringen. Ik ben erg blij en dankbaar dat het me gegeven wordt op veel plaatsen samen met parochianen het geloof te mogen vieren.

Na 26 jaar als verpleegkundige in de gezondheidszorg gewerkt te hebben besloot ik alsnog priester te worden. Het was eindelijk toegeven aan een oud verlangen, want in mijn kinderjaren was ik al drie jaar op een seminarie. Toen ging het niet door, maar op 18 juni 1994 werd ik in de Sint Josephkerk te Dongen door bisschop Ernst tot priester gewijd. Ik was de laatste priester voor het bisdom Breda die door hem als residerend bisschop gewijd werd.

Op zondag 23 juni hoop ik mijn 25 jarig priesterjubileum te vieren. Het feest begint ‘s middags om 15.00 uur in de H.H. Ewaldenkerk te Druten met een feestelijke eucharistieviering. Het wordt een ‘meezingmis’ waarin priesters, diakens, pastoraal werksters en pastoraal werkers van harte worden uitgenodigd mij in deze viering te assisteren.
(Wie mee wil doen wordt gevraagd zich met albe en witte stola of pastoraal insigne te melden in de pastorie naast de kerk: Hogestraat 4; 6651 BK Druten)

Na de viering in de kerk vindt de receptie plaats in de pastorie naast de kerk. Achter de kerk is op De Markt genoeg ruimte om gratis te parkeren. Ik hoop dat velen de weg naar de kerk van Druten zullen weten te vinden om het feest met mij te vieren. U bent van harte welkom.

Cadeautip:

Ton van Balveren
Horst 56
6651 AG Druten